Zobacz nagranie webinarium:

Mobilność kluczem biznesu. Jak zapewnić bezpieczeństwo pracowników zdalnych?

Bezpieczeństwo i dostęp do narzędzi, niezależnie od miejsca pracy i wykonywanych zadań, to kwestia bardzo ważna obecnie, przy zmieniającym się modelu działania firm. Eksperci Orange i Integrated Solutions oraz Cisco – Kamil Bajon i Mateusz Trójczak opowiadają o tym, jak skutecznie chronić pracowników zdalnych opierając się na technologiach Cisco AMP for Endpoint, AnyConnect, Duo i Umbrella.

Prezentują współczesne metody zabezpieczania stacji roboczych bez potrzeby podłączania ich do sieci wewnętrznej, mówią o tym, jak zapewnić właściwy poziom wiedzy o naszych urządzeniach. Z materiału można dowiedzieć się: jak zbudować politykę połączeń z zasobami firmowymi, a także chmurowymi opartą o te same założenia i narzędzia, co w firmowej sieci; czy zespoły SOC/CERT mogą równie skutecznie chronić zasoby wewnętrzne jak mobilnych pracowników.

Poruszany jest temat ochrony tożsamości naszych pracowników w Internecie, zabezpieczania się przed wyciekiem haseł, ochrony naszej sieci i aplikacji przed nieuprawnionym dostępem.

Zobacz także

Chroń swoją firmę – bezpieczne sieci campusowe

Zobacz nagranie webinarium o pakietach rozwiązań cyberbezpieczeństwa.

Aplikacje – co zrobić, aby zapewnić ich bezpieczeństwo?

Zobacz nagranie webinarium o sposobach jak chronić firmowe aplikacje.