Zobacz nagranie webinarium:

Zabezpieczaj swoich użytkowników zdalnych - webinar w ramach cyklu Cisco Cybersecurity

Podczas webinara przedstawiamy nasze spojrzenie na bezpieczeństwo w delegacji, podczas pracy zdalnej, ale też we wszystkich sytuacjach, w których firmowe urządzenia znajdują się po za zasięgiem ochrony sieci wewnętrznej. Opowiadamy o systemach: DUO na bazie którego możliwe będzie budowanie polityk dostępu do chronionych zasobów firmy, ale także w kontekście profilowania i analizy behawioralnej użytkowników i urządzeń końcowych. Omówimy także automatyzację procesu zachowania bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami na stacji roboczej zarówno podczas pracy zdalnej; Umbrella umożliwiająca kompleksowe zabezpieczenie użytkowników pracujących poza siecią organizacji (w ujęciu zabezpieczenia na poziomie DNS, Secure Web Gateway, Cloud Access Security Broker czy też Threat Intelligence). Przedstawiamy też modele licencjonowania dla produktów DUO oraz Umbrella.

Zobacz także

Mobilność kluczem biznesu. Jak zapewnić bezpieczeństwo pracowników zdalnych?

Zobacz nagranie webinarium o cyberbezpieczeństwie pracowników zdalnych.

Chroń swoją firmę – bezpieczne sieci campusowe

Zobacz nagranie webinarium o pakietach rozwiązań cyberbezpieczeństwa.